Diagnostika podľa TCM

Diagnostika podľa Tradičnej čínskej medicíny

Ak sa rozhodnete navštíviť terapeuta čínskej medicíny, čaká vás ako prvé základná diagnostika. Tá pozostáva zo 4 základných postupov, ktoré terapeutovi o vás napovedia veľmi veľa. Na pohľad to môže vyzerať veľmi jednoducho, ale ide o veľmi presnú a sofistikovanú disciplínu. A navyše veľmi jemnú a úplne bezbolestnú.

4 základné postupy pri diagnostike podľa TCM

1. Pozorovanie

Terapeut pozorovaním vaše tváre, farby pokožky, chôdze, prejavu vie určiť aký typ ste podľa TCM. Takisto vie vypozorovať akým smerom je vychýlená vaša fyzická či psychická rovnováha.

tradicna cinska medicina

2. Kladenie otázok

Terapeut vám kladie otázky, aby doplnil a upresnil informácie, ktoré získal pozorovaní a postupne si vytvára váš obraz. Pýta sa na vaše fyzické aj emočné rozpoloženie, na znášanlivosť tepla, chladu, na vaše stravovacie návyky, na váš spôsob života, spánok,  a pod...

3. Skúmanie pulzu

Teraput skúmaním vášho pulzu zisťuje aký je vás fyzický stav. Skúma pulz na pravom aj ľavom zápästí a určuje jeho povahu. (rýchly, pomalý, slabý, tupý...)

4. Vyšetrenie podľa jazyka

Terapeut pozorovaním jazyka kompletizuje  celkovú diagnózu. Skúma, farbu, tvar, veľkosť, povlak a pod.

Na základe takejto diagnostiky vám terapeut navrhne vhodný postup pre vás.

Pozn: Eshop Cinska-medicina.sk je predajca  produktov tradičnej čínskej medicíny. Diagnostiku nerobíme. Pokiaľ sa chcete poradiť s terapeutom TCM, odporúčame vám vyhľadať ho na základe dostupných informácií cez google.