Qi životná energia

Energiu Qi získavame od rodičov a je uložená v ľadvinách. Počas života jednak čerpáme z tejto vrodenej čchi a tiež si vytvárame ďalšiu zo potravy, tekutín, vzduchu. Za produkciu čchi sú zodpovedné pľúca a slezina. Energia čchi je úzko prepojená z krvou a pokiaľ trpíme nedostatkom energie čchi, prejaví sa to aj oslabením krvi.

Oslabenie energie Qi sa prejavuje únavou, nechutenstvom, malátnosťou, ľahkým zadýchaním pri slabej námahe, samovoľným potením... Podľa čínskej medicíny oslabenie energie čchi spôsobuje  alergie dnes veľmi rozšírené.

Energia Qi putuje v našom tele po dráhach - meridiánoch. Existuje 12 hlavných dráh a predná a zadná dráha. Počas dňa energia neustále koluje po týchto dráhach. V noci sa energia čchi stiahne hlbšie dovnútra a vytvára vnútorný kolobeh. Čerpá ďalšiu energiu z jednotlivých orgánov. Je to vlastne regeneračný proces počas spánku. Preto čím menej spíme, tým kratší je čas na regeneráciu. Po prebudení sa energia opäť vynorí na povrch tela a koluje po pôvodných dráhach. Ak sa telo nestihlo počas noci dostatočne zregenerovať kvôli krátkemu spánku, sme nútený siahať do energetických rezerv ľadvín. Keď však túto rezervnú energiu vyčerpáme príliš skoro, naše telo je ohrozené.

Energia Qi sa vyčerpáva nadmernou fyzickou aj psychickou záťažou. Jej rezervy sa doplniť dajú, nie je to však jednoduché a hlavne chce to čas. je potrebná hlavne zmena  životného štýlu, úprava stravy, naučiť sa vyrovnať sa so stresom a dostatok odpočinku. Na podporu doplnenia energie Qi sa v Číne užívajú aj  tradičné čínske bylinné zmesi wan.

Strava ma významný vplyv na doplnenie a harmonizáciu energie čchi. dôležitú úlohu zohráva aj podnebie v ktorom žijeme, pretože podľa neho je nastavené naše telo. Zjednodušene povedané v severnejšom a chladnejšom podnebí sa konzumuje strava, ktorá skôr organizmus zahrieva a dodáva jangovú energiu. (mäso, obilniny, strava mierne ostrej chuti...) Naopak v južnejších a teplých oblastiach sa konzumuje strava skôr studenej a chladnej povahy,  pretože podporuje vyživenie jinovej energie. (surové ovocie a zelenina)

Stagnácia energie Qi

Stav stagnácie energie Qi nastáva, keď je energie zablokovaná a neprúdi ďalej. Stav stagnácie energie postihuje hlavne črevá , alej aj žalúdok a slezinu. Stav blokády spôsobujú nahromadené emócie najmä negatívne (strach, zlosť, nenávisť...), stres, prepracovanosť, veľké emočné vypätie...Prejavy stagnácie čchi sú hlavne tlak na hrudi, búšenie srdca, pocit vnútorného tepla, zápcha, u žien predmenštruačný syndróm, bolestivá a silná menštruácia, bolesti brucha, hlavy, červená tvár... Po psychickej stránke sú to prejavy ako podráždenosti, sklony k výbuchom hnevu, zmeny nálad, melanchólia, depresia...

Tieto príznaky sú vlastne typickým prejavom stresu a napätie, ktoré v dnešnej dobe zažíva takmer každý v rôznej intenzite. Klasická medicína označuje tieto prejavy ako psychosomatické a pripisuje ich stresu a dnešnému spôsobu života.

Vhodné čínske bylinné zmesi pri týchto príznakoch sú zmesi uvoľňujúce napätie:

XIAO YAO WAN - VOĽNOSŤ SLOBODNÉHO PÚTNIKA

JIA WEI XIAO YAO WAN - UPOKOJENIE ZČERENEJ HLADINY