Čínska fytoterapia

Tradičná čínska medicína zahŕňa niekoľko odborov – fytoterapiu, akupunktúru, dietiku, bankovanie, moxovanie, ozdravné cvičenia ako napr. Qi – Gong...História tradičnej čínskej medicíny siaha až do obdobia 2000 rokov pred naším letopočtom. V priebehu dlhého obdobia tak čínsky lekári získavali množstvo skúseností a svoje postupy overovali na obrovskej vzorke populácie.

Čínska fytoterapia

Čínska fytoterapia je najpoužívanejšou súčasťou čínskej medicíny. Jej použitie je veľmi široké a používa sa vo väčšine liečebný postupov. Čínska fytoterapia pozná viac ako 6000 čínskych bylín, z toho sa v praxi používa okolo 300. Účinky čínskych bylín sú presne preskúmané a zaznamené. Ich účinky sa však popisujú ináč ako je to u liečivých bylín našej zemepisnej šírky. Hodnotí sa najmä povaha byliny, teda či prináša do organizmu teplo alebo chlad, akej je chuti a povahy a pod. Jednotlivé byliny sa používajú na doplnenie prázdnoty – dopĺňajú prázdnotu krvi, energie, orgánov.

Počas 4 tisíc rokov čínski lekári presne popísali na čo konkrétne byliny sú, ako sa požívajú a aký vplyv majú na organizmus. Koreň byliny je určený na niečo iné ako stonky, list alebo kvet. V čínskej fytoterapia musí byť zachovaná geoautenticita. To znamená, že v čínskych bylinných zmesiach sa používajú tie byliny, ktoré pochádzajú z oblasti, kde sa odjakživa vyskytovali a tým sa zaručí, že budú mať presne tie účinky ako je uvedené v tradičných bylinných receptúrach.

Čínske bylinné zmesi  - wany

Čínske bylinné zmesi sa vyrábajú varením niekoľkých bylín. Ich účinky sa tak navzájom prepoja a výsledný liečivý efekt sa tak znásobí. Pôsobením takto pripravených bylinných zmesí sa organizmus začne dostávať do rovnováhy. Čínske byliny nie sú celoživotnou liečbou ako je to u mnohých klasických liekoch, ale pomáhajú k návratu do rovnováhy. Organizmus sa tak vlastne učí ako správne fungovať.

Rozdiel medzi našimi a čínskymi bylinami

Rozdiel je hlavne tom, že čínske byliny a ich účinky sú presne kategorizované . Ich povaha, chuť a vplyv na organizmus je presne zaznamenaný v starých čínskych odborných textoch. O našich liečivých bylinách nie je zaznamenaných tak veľa informácií, z ktorých by sa dalo čerpať. Jednoducho ich používanie nie je z dlhodobého hľadiska tak dokonale preverené ako je to u čínskej medicíny. Síce poznáme ich presné zloženie z biochemického hľadiska, ale nevieme povedať načo presne slúžia, tak ako je to u čínskych bylín. Niektoré z čínskych liečivých bylín však rastú aj u nás, len ich poznáme pod iným názvom. (Šišák bajkalský, Rehmania lepkavá)